ks. Waldemar Chrostowski (opr.)

Biblia dla dzieci

Kategoria  Biblie dla dzieci

Oficyna Wydawnicza VOCATIO
Cena 49.00 zł
ISBN 978-83-7492-103-9
407 stron
format 24x17x3,6 cm
oprawa twarda
Warszawa 2017
waga 1.138 kg
nr kat. Rhema 00264
                                   Towar lub tytuł już niedostępny


Notka

To naprawdę fascynująca książka! Biblijne postacie i wydarzenia zostały w niej przedstawione tak, że skutecznie przemawiają do pamięci i wyobraźni dziecka. Zalety książki to ciekawy tekst i doskonałe ilustracje. Połączenie obydwu umożliwia niezapomniana spotkanie z bogactwem Pisma Świętego.
"Biblia dla dzieci jest również przeznaczona dla rodziców i wychowawców, nauczycielu katechetów. Uczy, jak przystępnie, a zarazem rzetelnie, przybliżać dzieciom Boga i dzieje zbawienia. W takim porządku, w jakim czynią to księgi święte Starego i Nowego Testamentu, opowiada o Bożej obecności w dziejach. Jej szczyt stanowi życie i nauka oraz śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.


Spis treści

SPIS TREŚCI
Stary Testament
Bóg stwarza świat
Wszystko było dobre
Bóg stwarza mężczyznę i kobietę
Ogród Eden
Upadek pierwszych ludzi
Wypędzenie z Edenu
Kain i Abel
Zbrodnia Kaina
Noe buduje arkę
Wejście do arki
Nadzieja na ocalenie
Koniec potopu
Wieża Babel
Pomieszanie języków
Powołanie Abrama
Boża obietnica
W drodze do Sodomy
Ocalenie Lota
Narodziny Izaaka
Próba wiary
Abraham i Izaak
Prawdziwe posłuszeństwo
Niezwykła misja
Rebeka żoną Izaaka
Narodziny Ezawa i Jakuba
Kosztowny posiłek
Podstęp Rebeki
Rozłam w rodzinie
Zmagania Jakuba
Józef i jego bracia
Sny Józefa
Zemsta braci
Sprzedany przez braci
Józef w Egipcie
Żona Potifara
W więzieniu
Sen faraona
Wyjaśnienie snu
Józef zarządza Egiptem
Bracia Józefa w Egipcie
Spotkanie braci
Skradziony puchar
Pojednanie braci
Prześladowania Izraelitów
Ocalenie Mojżesza
Mojżesz wygnańcem
Powołanie Mojżesza
Obawy Mojżesza
Upór faraona
Wypuść mój lud!
Plagi egipskie
Ostatnia plaga
Noc paschalna
Bóg prowadzi Swój lud
Przejście przez morze
Brak wody
Brak pożywienia
Góra Synaj
Dziesięć Przykazań
Kamienne tablice
Złoty cielec
Odnowienie przymierza
Ziemia Obiecana
Bunt Izraelitów
Czterdziestoletnia kara
Życie czy śmierć?
Ostatnie chwile Mojżesza
Wywiadowcy w Jerycho
Umowa z Rachab
Purpurowy sznur
Zapowiedź wejścia
Przejście przez Jordan
Zdobycie Jerycha
Prorokini Debora
Śmierć Sisery
Gedeon
Wybór wojowników
W obozie nieprzyjaciela
Zwycięstwo Gedeona
Samson i lew
Zagadka Samsona
Samson i Dalila
Zemsta i śmierć Samsona
Noemi i jej synowe
Wierna Rut
Na polu Booza
Rut zostaje żoną Booza
Nieszczęście Anny
Anna i Peninna
Modlitwa z głębi serca
Mały Samuel
Samuel ofiarowany Bogu
Posługa w świątyni
Powołanie Samuela
Król zamiast Boga?


Wstęp

Biblia jest zbiorem ksiąg, które opowiadają o tym, jak Bóg kocha człowieka i co dla człowieka uczynił przez wiele tysięcy lat. Ale Biblię nazywamy też Pismem Świętym, bo jest w nim żywe słowo Jedynego Boga, który jeden jest w pełni święty. Słowo to, po trzykroć Święty Bóg kieruje do człowieka, do każdego człowieka, także najmniejszego, bo pragnie, abyśmy wszyscy byli świętymi.
Cieszę się więc, że z myślą o najmłodszych uczniach Chrystusa, którzy chodzą jeszcze do przedszkola czy szkoły, wydano "Biblię dla dzieci". Ufam, że z jej pomocą poznają one lepiej swojego Stwórcę i Zbawcę, i nie tylko poznają, ale ukochają Go całym sercem, całą duszą, ze wszystkich swoich sił.
To wydanie Biblii polecam też uwadze rodziców, katechetów i nauczycieli jako pomoc w wychowaniu, by dzieci otoczone ich troską, na wzór Jezusa Chrystusa wzrastały "w mądrości... i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52).
Niech lekturze Biblii towarzyszy modlitwa - szczera rozmowa z Bogiem, podejmowana w rodzinie, kościele, szkole... i na wakacjach, kiedy to Bóg otwiera przed człowiekiem swą Biblię Stworzenia: góry i morze, jeziora i lasy. W tę modlitwę i ja się włączam, i z serca błogosławię wszystkim, którzy wezmą do rąk "Biblię dla dzieci", by słuchać słów samego Boga.

Józef Kardynał Glemp PRYMAS POLSKI


Fragment tekstu

(...)
W drodze do Sodomy
(Rdz 18,1-33)
Niedługo potem Abrahama odwiedziło trzech niezwykłych gości. Abraham wiedział, że jednym z nich jest Bóg. Udał się z nimi na wzgórze, z którego było widać Sodomę.
Pan powiedział: - Słyszałem, że w Sodomie mieszkają bardzo źli ludzie. Jeżeli to prawda, zniszczę to miasto.
Dwaj mężczyźni, którzy towarzyszyli Panu, byli w rzeczywistości Aniołami. Wyruszyli do Sodomy.
Abraham bardzo chciał zadać jedno pytanie, ale nie miał dość odwagi. Wiedział, że Pan jest jego Przyjacielem, ale równocześnie jego Bogiem.


Strona redakcyjna

Tytuł oryginału: The Children 's Bible

Imprimatur:
Kuria Metropolitalna Warszawska
Nr 4275/NK/99
Warszawa, dnia 22 października 1999 r.

Przekład Starego Testamentu:
Michał Beszczyński

Przekład Nowego Testamentu:
Ewa Czerwińska

Redakcja techniczna:
Urszula Cholewińska,
Wojciech Kozioł

Korekta:
Anna Palusińska

Wydanie siódme poprawione (2001)
Copyright 1991 Scandinavia Publishing House, N0rregade 32, DK-1165, Copenhagen K. Denmark
Text Copyright 1990 Anne de Graaf and Scandinavia Publishing House
Illustration Copyright 1988 Jose Perez Montero and Scandinavia Publishing House

All rights reserved
Copyright for the Polish edition
1994, 2001 by Oficyna Wydawnicza "Vocatio"
Wszelkie prawa wydania polskiego zastrzeżone.
Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawie zezwoleń należy się zwracać do
Oficyny Wydawniczej "Vocatio", 02- 792 Warszawa 78, skr. poczt. 41.

ISBN 83-85435-61-1
INDEKS: 393002 Printed in SlovakiaInne książki tego autoraBiblia dla rodziny (książka)
ks. Waldemar Chrostowski (red.)
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
29.00 zł

Biblia uśmiechnięta (książka)
ks. Waldemar Chrostowski (opr.)
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
29.00 zł

Słownik wiedzy biblijnej (książka)
ks. Chrostowski (opr.)
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
95.00 zł

Księga Tobiasza - przypowieść o początkach diaspory Izraelitów w Mezopotamii (książka)
Marcin Chrostowski
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
55.00 zł

Prawda, Chrystus, Judaizm. Z ks.prof. W.Chrostowskim rozmawiają Górny G. i Tychy R. (książka)
W. Chrostowski, G. Górny, R. Tichy
Wydawnictwo Fronda
44.90 zł
Kiedy Bóg płacze... oraz inne studia (książka)
Waldemar Chrostowski
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
60.00 zł

Kobiety w Piśmie Świętym (książka)
Waldemar Chrostowski
Wydawnictwo Biały Kruk
69.00 zł

"I będę mówił do jej serca" Księga Ozeasza. Zeszyt Formacji Duchowej nr 90/2021
ks. Waldemar Chrostowski
SALWATOR-
14.00 zł

Święty Paweł. Biografia. Na rozdrożach synagogi i Kościoła (książka)
ks. Waldemar Chrostowski
Wydawnictwo Fronda
69.00 zł

Uczynki miłosierdzia (książka)
ks. Waldemar Chrostowski
Wydawnictwo Biały Kruk
28.00 zł


Powrót  •  Nasza oferta  •   Nowości  •   Najpopularniejsze  •   Szukaj

O nas   •   Kontakt   •   Regulamin zakupów   •   Subskrypcja nowości   •   Karta stałego Klienta   •   Do pobrania