Regulamin karty stałego klienta

(reguluje wzajemne relacje między firmą Rhema a posiadaczami "Karty stałego Klienta" firmy Rhema, zwanej dalej "kartą")

  1. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej właściciel.
  2. Właścicielem karty może zostać osoba, której dane osobowe (łącznie z adresem, numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej) znajdują się w bazie klientów firmy Rhema w postaci tzw. kartoteki klienta.
  3. Kartoteka klienta ma unikalny numer, który jest umieszczony również na rewersie karty.
  4. Posiadacz karty, w zależności od swej aktywności, otrzymuje stały rabat od cen detalicznych na wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Rhema, z wyjątkiem tych, dla których Rhema nie może udzielać rabatu oraz detalicznych zamówień wysyłkowych. Cena produktu po zastosowaniu rabatu nie może być mniejsza od ceny hurtowej.
  5. Oferty w cenach specjalnych (promocyjnych) nie sumują się z rabatem z tytułu karty.
  6. Wysokość rabatu określa właściciel firmy Rhema i może on być zwiększany albo zmniejszany.
  7. Posiadacz karty oświadcza, że ma ukończone 18 lat.
  8. Posiadacz karty wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych klientów firmy Rhema (ul. Lubicz 10, 31-504 Kraków) z przeznaczeniem do wykorzystania ich wyłącznie w celach marketingowych związanych z działalnością firmy Rhema oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
  9. Karta jest ważna do końca roku, a jej termin ważności może ulec wydłużeniu.
  10. Wyżej wymienione warunki i relacje mogą ulec zmianie.