Homo homini res sacra. Cztery dekady działalności paryskiego centrum dialogu (1973-2015)

Kategoria  albumy

Wydawnictwo Apostolicum
ISBN 978-83-7031-965-6
Waga 52.5 uncji.
Nr katalogowy 52199

Powrót