Antoni Bednarek

Sztuka kaznodziejska od romantyzmu po okres międzywojenny z rekomendacji historyka literatury (książka)

Kategoria  naukowe

Towarzystwo Naukowe KUL
Cena $24.63
ISBN 978-83-7306-679-3
W sprzedaży od 27.01.2016
Waga 18.5 uncji.
Nr katalogowy 51761

Powrót