Cecylian Niezgoda

Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna. Współzałożycielka Zgromadzenia Służebnic NSJ 1863-1916

Kategoria  żywoty świętych

Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych
ISBN 978-83-7604-369-2
Waga 14.5 uncji.
Nr katalogowy 50846

Powrót