Teresa Jankowska

Wbrew wszystkiemu i wszystkim żył miłością - błogosławiony Piotr Jerzy Frassati

Kategoria  żywoty świętych

ISBN 978-83-64940-08-8
Waga 5.5 uncji.
Nr katalogowy 50468

Powrót