ks. Janusz Kumala

Powołanie i misja. Sługa Boży o. K. Wyszyński (1700-1755)

Kategoria  żywoty świętych

ISBN 83-60141-15-0
Waga 13.5 uncji.
Nr katalogowy 48800

Powrót