Andrzej Bieś, Filip Musiał (red.)

Komunistyczny aparat represji wobec Jezuitów prowincji polski południowej

Kategoria  historia, dokument

Wydawnictwo WAM
ISBN 978-83-277-0050-6
Waga 27.5 uncji.
Nr katalogowy 44891

notka

Powrót