Tomasz Pompowski

Święty na polu chwały. Poruszająca historia księdza, który oddał życie, ratując dusze swoich żołnieży

Kategoria  żywoty świętych

Dom Wydawniczy Rafael
ISBN 978-83-7569-472-7
Waga 0.5 uncji.
Nr katalogowy 42498

Powrót