Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski

Uświęcające zadanie Kościoła. Cz.1 Sakramenty, Cz.2 Pozostałe akty kultu Bożego Cz.3 Miejsca i czasy święte

Kategoria  naukowe

Wydawnictwo Pallottinum
ISBN 978-83-7014-644-3
Waga 13.5 uncji.
Nr katalogowy 33237

Powrót