Egon Kapellari

Zapal w nas światło Twojego Ducha. Wprowadzenie do sakramentu bierzmowania

Kategoria  bierzmowanie

Wydawnictwo Salezjańskie - Warszawa
ISBN 83-86665-28-3
Nr katalogowy 30644

Powrót