ks. Jerzy Lewandowski

W nadziei już jesteśmy zbawieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI Spe salvi

Kategoria  encykliki, listy

Wydawnictwo Apostolicum
ISBN 978-83-7031-691-4
Waga 5.5 uncji.
Nr katalogowy 28936

Powrót