o. Józef Augustyn SJ

O krzywdzie i przebaczeniu w świetle testamentu Jana Pawła II

Kategoria  homiletyka

ISBN TJ 585 C
Waga 5.5 uncji.
Nr katalogowy 26098

Powrót