Józef Miłobędzki

"Na statkach ruszyli w morze..." (Ps 107,23). Morze i żegluga w Piśmie

Kategoria  Biblia

Wydawnictwo Pallottinum
ISBN 83-7014-435-7
Nr katalogowy 24898

Powrót