G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Sztychmiler

PROCESY. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego Tom V Księga VII

Kategoria  naukowe

Wydawnictwo Pallottinum
ISBN 978-83-7014-571-2
Waga 29 uncji.
Nr katalogowy 23589

Powrót