Jan Charytański SJ, Czesława Margarita Sondej OSU

Kim jestem jako człowiek i chrześcijanin. Rozważania w oparciu o KKK

Kategoria  naukowe

Wydawnictwo WAM
ISBN 83-7318-776-6
Waga 11 uncji.
Nr katalogowy 19433

Powrót