Sebastian Karczewski (opr.)

Wspólna droga - Jan Paweł II i Benedykt XVI

Kategoria  Benedykt XVI

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
ISBN 83-89862-61-1
Waga 22 uncji.
Nr katalogowy 18429

Powrót