ks. Massimo Astrua

I was będą prześladować. Męczennicy chrześcijańscy XX wieku

Kategoria  biografie

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ISBN 83-7257-210-0
Nr katalogowy 18130

Powrót