Ryszard Rubinkiewicz SDB, ks. Stanisław Zięba (red.)

Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości

Kategoria  naukowe

Towarzystwo Naukowe KUL
ISBN 83-87703-54-0
Waga 19 uncji.
Nr katalogowy 16989

Powrót