Wacław Józef Świerzawski

Amen Hioba. Próba niezawinionego cierpienia

Kategoria  homiletyka

Wydawnictwo Drukarnia Diecezjalna - Sandomierz
ISBN 83-7300-472-6
Nr katalogowy 16210

Powrót