Anna Rastawicka (red.)

Sumienie prawe - homilia Ojca Św. Jana Pawła II i kazanie Kard. S. Wyszyńskiego

Kategoria  Jan Paweł II

Wydawnictwo Soli Deo
ISBN 83-88202-18-9
Nr katalogowy 15499

Powrót