ks. Marek Białkowski (red.)

Świętokrzyskie kazania radiowe tom 16

Kategoria  homiletyka

Wydawnictwo Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
ISBN 83-7216-568-8
Waga 14 uncji.
Nr katalogowy 12434

strona redakcyjna

wstp (lub pocztek wstpu)

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)

Powrót