Józef Krukowski

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Kategoria  naukowe

Towarzystwo Naukowe KUL
ISBN 83-7306-202-5
Waga 8.5 uncji.
Nr katalogowy 12410

Powrót