-

Verbi sponsa - Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek

Kategoria  encykliki, listy

Wydawnictwo Pallottinum
ISBN 83-7014-355-5
Nr katalogowy 10715

Powrót