Zespół Biblistów Polskich z inicj.Benedykt.Tyniec

Pismo św. STAREGO TESTAMENTU. TOM 4 - Iz, Jr, Lm, Ba, Ez, Dn, Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml (książka)

Kategoria  Biblia

Wydawnictwo Pallottinum
Cena $54.00
ISBN 978-83-7014-880-5
1064 strony
Rozmiar 150x215x39 mm
Oprawa twarda
Poznań 2020
W sprzedaży od 12.11.2020
Waga 33.5 uncji.
Nr katalogowy 03181

notka

Powrót