Zrodlo - informacje o książce

Nauczanie Papieskie IV, 1 Rok 1981

Jan Paweł II

notka:

Tom IV, 1 Nauczania papieskiego obejmuje wszystkie publiczne wystąpienia Papieża wygłoszone w pierwszej połowie roku 1981. Ukazuje codzienny trud Jana Pawła II - a czytelnik ma okazję zapoznać się z wydarzeniami Kościoła i świata.
(Rh)Powrót