Zrodlo - informacje o książce

Dostrzec niewidzialne

Czesław Rodziewicz

notka:

Niezwykły tomik wierszy. Teksty te, pogodne i pełne nadziei, pomagają dostrzegać pośród zgiełku życia to, co najważniejsze a niewidzialne. Temu poetyckiemu zamyśleniu nad ludzkim, losem, światem, Bogiem skrytym przed zamysłami towarzyszą "liściaki", oryginalne dziełka natury i wyobraźni Autora.Powrót