Zrodlo - informacje o książce

Nauczanie Papieskie II, 2 ROK 1979 (okładka miękka)

Jan Paweł II

notka:

Tom II, 2 Nauczania papieskiego obejmuje wszystkie publiczne wystąpienia Papieża wygłoszone w drugiej połowie roku 1979. Ukazuje codzienny trud Jana Pawła II - a czytelnik ma okazję zapoznać się z wydarzeniami Kościoła i świata.

Tom 2 obejmuje nauczania wygłoszone w okresie lipiec - grudzień 1979 roku.
(Rh)Powrót