Zrodlo - informacje o książce

W Eucharystii uczymy się miłości - Perełka Papieska nr 12

Benedykt XVI

notka:

Już samo zdjęcie na okładce jest wymownym zilustrowaniem treści perełki. Jezus jest miłością! "Eucharystia popycha chrześcijanina, aby był "chlebem łamanym" dla innych, do zaangażowania na rzecz świata sprawiedliwszego i bardziej braterskiego" - powiedział godny następca Jana Pawła II.

"W Eucharystii Chrystus jest prawdziwie obecny wśród nas"; obecny w Chlebie eucharystycznym, w każdym zakątku ziemi. "Potrzebujemy tego chleba, aby sprostać trudom wędrówki i stawić czoło zmęczeniu".

"Gromadzenie się z braćmi i siostrami, słuchanie słowa Bożego, karmienie się Chrystusem, ofiarowanym za nas, to piękne doświadczenie, które nadaje sens życiu i napełnia serca pokojem". "Aby przyniosła ona radość, której potrzebujemy, musimy nauczyć się coraz bardziej ją rozumieć w jej głębi, musimy nauczyć się ją miłować".Powrót