Zrodlo - informacje o książce

Obrzędy Komunii Świętej chorych

ks. Stanisław Miszczak (opr.)

notka:

Zwyczajnymi, konsekrowanymi szafarzami Komunii świętej są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Jednakże do rozdawania ciała Pańskiego nie jest konieczne otrzymanie święceń kapłańskich. W uzasadnionych sytuacjach, tam gdzie zachodzi taka potrzeba oraz doradza wielki pożytek duchowy wiernych, kościół ustanawia akolitów, którzy są nadzwyczajnymi szafarzmi Komunii świętej, a także błogosławi starannie wybranych i odpowiednio przygotowanych wiernych świeckich, upoważniając ich do tego, by mogli podawać innym Chleb życia.

(z Dekretu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Stanisława kardynała Dziwisza)Powrót