Zrodlo - informacje o książce

Papież Benedykt XVI

ks. Andrzej Wątroba CSMA

notka:

Mamy jeszcze w pamięci ostatnie dni życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamiętamy obrazy, które nam i całemu światu były przekazywane za pośrednictwem telewizji. Widzieliśmy, jak wierni zgromadzeni na Placu św. Piotra w Rzymie, w kościołach, kaplicach i domach modlili się za Jana Pawła II w Jego drodze do Domu Ojca, którego bramy przekroczył 2 kwietnia 2005 r. - w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły się 8 kwietnia na placu św. Piotra w Rzymie, przewodniczył kard. Joseph Ratzinger, Dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Ponieważ przez ponad 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II przyzwyczailiśmy się do polskiego Papieża, więc nie dziwiło nas to, że środki społecznego przekazu i cały świat zadawał sobie pytanie, kto będzie nowym następcą św. Piotra.

Konklawe (115 kardynałów) zebrało się 18 kwietnia 2005 roku. Jego uczestnicy, zgodnie z przepisami i tradycją, wezwali pomocy i światła Ducha Świętego, aby oświecił ich umysły i wskazał im tego, którego mają wybrać.

Już następnego dnia ogłoszono Rzymowi i światu, że nowym papieżem został kard. Joseph Ratzinger, długoletni współpracownik Jana Pawła II, który przybrał imię: Benedykta XVI. Jego wybór został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez wszystkich, a zwłaszcza przez Polaków. Jest to już 265. wikariusz Chrystusa w dziejach Kościoła powszechnego na ziemi.

Niniejsza biografia pragnie w sposób krótki, prosty i popularny przybliżyć Czytelnikom osobę Ojca Świętego Benedykta XVI, przypomnieć najważniejsze wydarzenia z jego życia oraz spojrzeć na jego dotychczasową papieską posługę.Powrót