Zrodlo - informacje o książce

Egzorcyzmy Anneliese Michel

Felicitas D. Goodman

spis treści:

Wprowadzenie do wydania polskiego (dr A. Posacki SJ)
Przedmowa (prof. F. Holbóck)
Krótki portret autorki
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ l: Dom rodzinny i dzieciństwo
ROZDZIAŁ 2: Sygnały z innej rzeczywistości
ROZDZIAŁ 3: Kapłani i lekarze
Musi się Pani udać do Jezuity!
ROZDZIAŁ 4: Studia pedagogiczne
...jeśli nie powstanie zapora, z dnia na dzień będzie gorzej
ROZDZIAŁ 5: Egzorcyzm
Sześć demonów! Każde imię to program
ROZDZIAŁ 6: Pociecha w udręce
Nadciąga katastrofa
ROZDZIAŁ 7: Egzorcystą jest śmierć
Przeciwko diabłu nie ma zastrzyku
ROZDZIAŁ 8: Bezsilność i wyrok
...nawet jeśli pięćdziesiąt milionów ludzi będzie się z tego śmiać!
ROZDZIAŁ 9: Odkrycie podstawy biologicznej w doświadczeniu religijnym
Bajka o chorobie psychicznej
ROZDZIAŁ 10: Zamiast starej metody leczenia (egzorcyzmu)
...śmierć przez narkotyki
Posłowie (prof. G. Siegmund)
Z perspektywy dziesięciu lat: Opinia ks. proboszcza E. Alta
Aneksy
Egzorcyzm Kościoła Katolickiego pod obstrzałem? (prof. E. Becker)
Prawdziwa przyczyna śmierci Anneliese Michel
(Nota od Wydawcy A. Guilleta)
Trzydzieści lat później: druga Opinia ks. proboszcza E. Alta
Satanizm w Niemczech (prof. R. Ortner)
Egzorcyzm przeprowadzony przez Papieża Jana Pawła II
Anneliese Michel w Niemieckiej Telewizji
Bibliografia

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót