Zrodlo - informacje o książce

Sekty

Nathalie Luca

strona redakcyjna:

Tytuł oryginału Les sectes
Copyright Presses Universitaires de France
Copyright for the Polish translation by Agnieszka Kuryś
Copyright for the Polish edition by Instytut Wydawniczy Pax,
Warszawa 2005
Projekt okładki Katarzyna Juras
Redaktor
Ewa Burska
Redaktor techniczny Ewa Dębnicka-Szmagier
Korekta Zespól
ISBN 83-211-1733-3

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót