Zrodlo - informacje o książce

Sekty

Nathalie Luca

notka:

Zjawisko sekt nie jest niczym nowym. Ich istnienie, związane z wartościami pozornie religijnymi, od niepamiętnych czasów budzi zróżnicowane, czasem bardzo emocjonalne reakcje osób, społeczeństw i państw. Historyczne, socjologiczne i antropologiczne spojrzenie na wewnętrzne funkcjonowanie tych grup, na wiążące się z tym możliwe wypaczenia, ale także na różnorodność politycznych na nie reakcji, pozwala dostrzec, w jaki sposób i pod jakim względem sekty stanowią zagrożenie dla porządku społecznego.
Nathalie Luca pracuje naukowo w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych nad Zjawiskami Religijnymi (EHESS) w Paryżu.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót