Zrodlo - informacje o książce

Osoba ludzka.Antrop.teologiczna AMATECA T15

kard. Angelo Scola

notka:

Kolejny z serii podręczników teologicznych Amateca podejmuje kwestię antropologii w różnych aspektach. Tym razem wiodącym ujęciem jest spojrzenie teologiczne na osobę ludzką oczami trzech autorów: pasterza i kardynała Angelo Scola, z którym współpracowali Gilfredo Marengo i Javier Prades Lopez.

(Rh)Powrót