Zrodlo - informacje o książce

Śladami Męki Pańskiej z Janem Pawłem II (książka)

R. Berdychowski, S. Rospond (red.)

notka:

Książka zawiera najnowszy cykl kazań pasyjnych, głoszonych w kolejne niedziele Wielkiego Postu 2014 roku podczas nabożeństw Gorzkich Żali w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Ten Wielki Post był przeżywany w szczególnej atmosferze bliskiej kanonizacji bł. Jana Pawła II. "Śladami Męki Pańskiej z Janem Pawłem II" to wspólny tytuł kazań, których zadaniem było pokazanie na tle Męki Jezusa kilku aspektów świętości Papieża z dalekiego kraju. Do przygotowania rozważań pasyjnych zaproszono sześciu byłych przełożonych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, rozpoczynając od Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Całość poprzedzona opracowaniem Ks. W. Bomby pt. Fenomen kazań pasyjnych.

(Rh)Powrót