Zrodlo - informacje o książce

Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005) listy, orędzia, przemów.,homilie

Jan Paweł II

notka:

Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! wołał do młodych całego świata niezapomniany Papież Jan Paweł II Wielki. Dziś Sługa Boży patrzy na nas z nieba i błogosławi wszystkim, a szczególnie młodym, których dziś staje się "Patronem z niebiańskiego okna w Domu Ojca".

Wiele razy trwaliśmy w radosnym duchu zainicjowanych przez naszego Papieża Światowych Dni Młodzieży, z których szczególnym Światowym Dniem z Ojcem Świętym stał się 2 KWIETNIA. Dziś w rocznicę pamiętnych dni łączymy się w szczególnej modlitwie dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar dla Polski i świata Jana Pawła II.

Wydawnictwo Pallottinum przygotowało publikację pt.: "Jan Paweł II do młodzieży", obejmującą całokształt nauczania papieskiego skierowanego do ludzi młodych. Książka zawiera wszystkie listy i orędzia Papieża Jana Pawła II przeznaczone na Światowe Dni Młodzieży oraz najważniejsze przemówienia i homilie wygłoszone do młodzieży na świecie i w Polsce.

Nie lękajmy się zabrać ze sobą w drogę na każdy dzień życia tych niezapomnianych słow Ojca Świętego i z nadzieją powtarzajmy szczególnie te z Jasnej Góry: Jestem, Pamiętam, Czuwam, wraz z Nim, który Matce Chrystusa zawierzył wszystko: Totus Tuus Maria!Powrót