Zrodlo - informacje o książce

Owoce życia. Powieść o Królowej Jadwidze, świętej

Maria Dziamska

notka:

Co by się stało, gdyby Litwa przyjęła chrzest od Rusi?
Byłaby prawosławna, a Jagiełło mógłby zostać... carem.
Właśnie tego pragnęła matka Jagiełły, Julianna.
Na szczęście Litwie zależało na zbliżeniu z Rzymem.
Chodziło o katolicyzm, nie o co innego...
Niecne myśli miał także wielki mistrz krzyżacki.
Temu smakowałaby i Litwa, i Polska.
O, jakby tak połknąć oba państwa!
Jakze inaczej wyglądałaby mapa Polski, gdyby nie jedna królewna, przyszła święta...

Powieść o życiu i działalności Królowej Jadwigi, nazywanej przez poddanych Ozdobą Królestwa Polskiego. To oni zobaczyli w niej "Ostoję ładu państwowego, ten klejnot niezwykły, to ukojenie wdów, tę pociechę nędzarzy, to wspomnienie uciśnionych, poszanowanie dostojników kościoła, to umocnienie pokoju, świadectwo i osłonę prawa Bożego..."Powrót