Zrodlo - informacje o książce

Młodzież Warszawy - pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II

ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zareba

notka:

Zbiór zaprezentowanych szesnastu opracować dostarcza - tak się wydaje - dość dokładnego wizerunku współczesnych młodych ludzi związanych z Warszawą głównie przez fakt pobierania w niej nauki. Znalazło to swoje wyraźne odbicie w wyrażanych poglądach, orientacjach i ocenach. Kształtowanie - w takich warunkach - własnej biografii życiowej, głównie w aspekcie religijno-moralnym, w zderzeniu z tym wszystkim co niesie ze sobą nowoczesne miasto XXI wieku, jest obecnie wyjątkowo trudne, bo dokonuje się pod wpływem wielorakich ofert światopoglądowych. Stąd też prezentowane postawy młodych mogą często odbiegać od oczekiwań i nauczania Kościoła. Przywołane, w dużym skrócie, dane empiryczne zdają się potwierdzać ten pogląd. Niemniej, ten występujący dość często relatywizm religijno-moralny nie wykluczył jednak masowego, wręcz spontanicznego udziału młodzieży w praktykach religijnych i nocnych czuwaniach w ostatnich dniach życia Jana Pawła II, czego wszyscy byliśmy świadkami.Powrót