Zrodlo - informacje o książce

Dwa ważne wykłady i dwie polskie laudacje

Kard. Joseph Ratzinger

strona redakcyjna:

redakcja: Kazimierz Wójtowicz CR
copyright by Wydawnictwo ALLELUJA 2005
ul. ks. Pawlickiego l
tel. (12) 26 62 650
ISBN 83-89660-32-6
sto czterdziesty siódmy tytuł ALLELUJA
cum permissione auctoritatis ecclesiasticae (na okładce portret namalowany przez Dinę Bellotti z Rzymu)
przygotowanie do druku,
skład i łamanie: Beata Pierz
druk: PLATAN
32-600 Liszki, Kryspinów 256 tel. (12) 249 96 60
ALLELUJA

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót