Zrodlo - informacje o książce

Eucharystia. Bóg blisko nas

Kard. J. Ratzinger

notka:

Książka jest zbiorem tekstów na temat Eucharystii i jej znaczenia w życiu Kościoła oraz osobistym życiu wiary wielkiego teologa, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, papieża Benedykta XVI.

Zebrane w niniejszej pozycji rozważania to w przeważającej części zarejestrowane na taśmie magnetofonowej kazania, które zostały wygłoszone przy różnych okazjach. Cechy słowa mówionego zostały tu zachowane świadomie, przez co przekaz treści posiada żywą, przystępną formę.

W teologii kardynała Josepha Ratzingera Eucharystia od początku zajmuje centralne miejsce. Określa ona w szczególności jego rozumienie Kościoła i bycia Kościołem.

"Warunkiem communio jest takie pojmowanie Boga,według którego Absolut nie jest bezosobową zasadą świata, lecz Słowem, sensem i miłością, żywą wspólnotą. Stąd klamrą spinającą rozważania na temat Eucharystii są dwa teksty, które ukazują szerszy horyzont: trójjedyny Bóg zbliża się do nas, staje się Bogiem z nami i wśród nas, a to zakłada równocześnie, że na końcu czasów nie wejdziemy w nicość, lecz w bliskości Boga odnajdziemy nieprzemijające szczęście."Powrót