Zrodlo - informacje o książce

Eucharystia w przekazach biblijnych (książka)

Bp Kazimierz Romaniuk

notka:

Przekazy biblijne dotyczące Eucharystii koncentrują się dookoła dwu tematów: Ostatniej Wieczerzy Jezusa oraz praktyk eucharystycznych we wczesnym chrześcijaństwie. Fundamentem publikowanych rozważań stały się słowa wypowiedziane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, najważniejsze dla biblijnej teologii Eucharystii.
Powrót