Zrodlo - informacje o książce

Potrzebujemy Matki Bożej. Rozważania i notatki duchowe o oddaniu Maryi (książka)

kard. Stefan Wyszyński

notka:

Przekonanie Prymasa Tysiąclecia, że w Polsce Matka Boża "słabsza nie będzie, choćby się ludzie zmieniali", spełnia się. [...] Przekazując w ręce Czytelników teksty kard. Stefana Wyszyńskiego, chcemy podzielić się Jego głęboką wiarą w macierzyńską obecność Maryi w tajemnicy Kościoła. Apokaliptyczna Niewiasta "obleczona w słońce" nadal pełni swą misję macierzyńską jako Matka Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli nasza Matka. Głęboka ufność kard. Wyszyńskiego w opiekę Bogarodzicy nad narodem polskim oraz Prymasowskie oddanie w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez Maryję stały się doświadczeniem Polaków w czasach PRL. Zmieniały rzeczywistość społeczną, wpływały na dzieje ludzkości. Również obecnie są one wielkim światłem [...]. (Ze Wstępu)

(Rh)Powrót