Zrodlo - informacje o książce

Rekolekcje papieskie - Podążając za Tobą, światłem życia

Abp Bruno Forte

strona redakcyjna:

Tytuł oryginału
SEGUENDO TE, LUCE DELLA VITA
Esercizi spirituali tenuti alla presenza
di Giovanni Paolo II in Yaticano

Copyright by Bruno Forte, 2004
Copyright by Wydawnictwo WAM, 2005

Redakcja Urszula Racult
Projekt okładki Andrzej Sochacki

ISBN 83-7318-430-9

WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 KRAKÓW
tel. (012) 62 93 200 • fax (012) 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. (012) 62 93 254, 62 93 255, 62 93 256; (012) 423 75 00
fax (012) 430 32 10 e-mail: handel@wydawnictwowam.pl
Zapraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
http://WydawnictwoWam.pl
Drukarnia Wydawnictwa WAM
ul. Kopernika 26-31-501 Kraków

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót