Zrodlo - informacje o książce

Św. Ludwik - Twój Patron (książka)

ks. T. Sinka

notka:

Ludwik IX, król Francji, urodził się w 1214 r. Na źródło wielkości i świętości wskazywała mu matka. Bardziej cenił sobie kaplicę, w której przyjął chrzest, aniżeli kościół, w którym był koronowany. Rządy jego miały uznanie w całej Europie. Sam rozdawał jałmużnę ubogim. Sam prowadził życie skromne i ascetyczne. Zmarł na dżumę w czasie krucjaty 25 VIII 1270 r. Wspomnienie 15 sierpnia.
(Rh)Powrót