Zrodlo - informacje o książce

Ojciec - wspomnienie o Stefanie kardynale Wyszyńskim, Prymasie Polski

Ks. Zdzisław J. Peszkowski

notka:

Książka Ojciec ukazała się z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa księdza Zdzisława J. Peszkowskiego jako znak wdzięczności za dar więzi ze sługą Bożym Stefanem kardynałem Wyszyńskim. Jest zapisem niezapomnianych rozmów i lat współpracy z Prymasem Tysiąclecia.
(Rh)Powrót