Zrodlo - informacje o książce

Wielość religii i jedno Przymierze

Joseph Ratzinger

notka:

Czy religia teistyczna, dogmatyczna i posiadająca hierarchiczny porządek jest z definicji nietolerancyjna? Czy wiara w sformułowaną w dogmacie prawdę czyni niezdolnym do dialogu? Czy dążenie do pokoju musi się łączyć z rezygnacja z prawdy?

Głoszący słowo Boże jest nie tylko tym, który ofiarowuje, lecz również tym, który przyjmuje. W tym sensie w dialogu religijnym powinno wydarzyć się to, co w swej wizji niebiańskiego soboru wyraził już Mikołaj z Kuzy: dialog religii powinien stawać się coraz bardziej wsłuchiwaniem się w Boskie słowo, które pośrodku naszych podziałów i sprzeczności ukazuje nam jedność.
(Rh)Powrót