Zrodlo - informacje o książce

Dziecko Boże Rozalia Celakówna tom 1

ks. Kazimierz Dobrzycki

notka:

Po nieco bliższym zbadaniu wewnętrznego i zewnętrznego życia Rozalii przyszedłem do pełnego przeświadczenia, że jest to wybrane od młodocianych lat "Dziecko Boże", dusza mistyczna obdarzona niezwykłymi Łaskami Serca Jezusowego i Jego Matki Niepokalanej oraz wyróżniona nadzwyczajną głębią życia wewnętrznego. (...) Czytając jej notatki coraz większego nabierałem przekonania, że Rozalia zapewne jest przyszłą świętą...
Uwzględniając całe, jakby nazaretańskie i kalwaryjskie życie Rozalii Celakówny, tak zwykłe, proste i wzgardzone na zewnątrz, a tak wzniosłe, wspaniałe i urocze w jej ukrytym i doskonałym "Dziecięctwie Bożym", mniemam, że będzie ona uznana za wielką Świętą w całym Kościele Chrystusowym, że stanie się tak popularna, jak Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, i że kiedyś będzie ogłoszona patronką wszystkich pielęgniarek oraz chorych, którym tak bardzo była oddana.
Jej pisma - pisane ze świętego posłuszeństwa na wyraźne żądanie kolejnych kierowników jej duszy - stanowią drogocenny klejnot wśród naszej literatury ascetyczno-mistycznej, a część jej "Notatek" - zawierająca opis 6-letnich cierpień mistycznych z okresu "ciemnej nocy" - jest wprost perłą dla literatury mistycznej.
Ksiądz Kazimierz Zygmunt Dobrzycki, OSPPE, ostatni kierownik sumienia Rozalii.Powrót