Zrodlo - informacje o książce

Szukając Twojego Miłosierdzia (książka)

ks. Franciszek Mickiewicz

wstęp:

Od początku człowiek na każdej długości i szerokości geograficznej, jeżeli tylko odkrył pierwiastek nadprzyrodzony, celebrował wspaniałe wydarzenie, zwane pielgrzymką. Od początku starał się zrozumieć sens swojego życia. Idąc, poszukiwał; raz był bliżej, innym razem dalej od prawdy swego życia. Zawsze jednak pragnął odkryć Tę jedyną tajemnicę, która nadałaby sens jego losowi. Stąd słusznie historia nazwala człowieka "homo viator".
Polska ziemia mierzona jest trudem wielu wędrowców. Od wielu wieków pielgrzymowano. Wśród pielgrzymek, szczególnie jedna posiada w dziejach Polski i Polaków wyjątkowe miejsce: to pielgrzymka do tronu naszej Matki, Jasnogórskiej Pani. Madonna Częstochowska dawała natchnienie, przywracała wzrok. Ona sprawiała, że Polacy szli dalej w pełnym wiary rozumieniu swojego losu i zadania.
Niniejsza książka stanowi zbiór konferencji, jakie zostały wygłoszone podczas drogi pielgrzymiej, przez ostatnich dziesięć lat, podczas Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Pieszej "grup 17".
Jest w niej determinacja pielgrzyma, który pragnie dotrzeć do tronu czarnej Madonny. Jest również pokora poznawania tajemnic człowieczego losu.
Słowa zawarte w tej książce wielu nie pozostały obojętnymi, wyraźnie świadczyły o tym, jak mocno tkwią w życiu i jak bardzo zakorzenione są w wierze. Dlatego z wielką radością pragnę przekazać to skromne dziedzictwo w Wasze ręce.(...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notka

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót