Zrodlo - informacje o książce

Szukając Twojego Miłosierdzia

ks. Franciszek Mickiewicz

strona redakcyjna:

Copyright by Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,

Ożarów Mazowiecki 2004 Copyright by Apostolicum, Ząbki 2004

Redakcja: ks. Jan Oleszko SAC

Opracowanie graficzne i skład: Anna Dąbrowska

Projekt okładki: Paweł Dąbrowski

Wydanie pierwsze

Wydano za zezwoleniem władz duchownych

ISBN: 83-7031-407-4

APOSTOLICUM

Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. (0-22) 771-52-00, 11; fax (0-22) 771-52-07
księgarnia internetowa: www.apostolicurn.pl
info@apostolicum.pl

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót